หัวข้อ :  
แจ้งปรับปรุงระบบ Network และ Website ของวิทยาลัยฯ ใหม่
   
รายละเอียด : 

แจ้งครู อาจารย์ นักเรีย นักศึกษา ทางงานศูนย์ข้อมูลได้มีการปรับปรุงระบบ Network และ Website ของวิทยาลัยฯ ใหม่ ซึ่งอยู่ในช่วงทดสอบระบบการทำงานของระบบ

   
เอกสารแนบ : 
   -  
   
วันที่ : 
13/06/2552  เวลา : 02:33:32 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์