ค้นหา

 [ 13/08/2552 ]รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2551  [  1035 ครั้ง ]
 
   นางสาววรรณา  พิมพ์แบบ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551  และนายณัฐพงษ์  เพ็ชร์มุข นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจคหกรรม นักศึกษาดีเด่น ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย  ประจำปี 2551
       

 [ 29/07/2552 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคเหนือ  [  1363 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาวิทยาลัยนำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องแผ่นสบู่ล้างมือผสมเกสรบัวหลวง-น้ำผึ้งเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 19 ภาคเหนือ ระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
       

 [ 3/07/2552 ]การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย  [  1017 ครั้ง ]
 
   

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 โดยมีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดระดับ ปวช. 4 โครงงาน และระดับ ปวส. 1 โครงงาน


       

 [ 18/06/2552 ]การแข่งขัน กิจกรรม THAI : RICE KING OG FOOD (เทศการวันข้าวไทย) ได้อันดับที่ 7 จาก 15 ทีม  [  1008 ครั้ง ]
 
   ณ. ห้างเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2552 อาหารที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันคือ "รุ่งอรุณแห่งความสุข" (Breath Taking Sunrise) นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน 3 คน คือ นางสาวกมลชนก สงวน  นางสาวกนกวรรณ  ปานทิพย์ และนางสาวเมษา  แก้วสุขเรือง ชั้น ปวช.3  แผนกอาหารและโภชนาการ อารย์ผุ้ฝึกสอนและผู้ควบคุมคือ ครูกาญจนา  พรหมปั้น
      

 [ 17/06/2552 ]ผลงานนักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  [  1013 ครั้ง ]
 
   

ร่วมแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ "เท่...ดี...ไม่ต้องมียาเสพติด" ณ สำนักศิลป์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศ


       

มีจำนวนทั้งหมด 85 รวมทั้งหมด : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4]
 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
 
บทเรียน Online
 
 

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
» แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
 
ฝ่ายวิชาการ
ตารางสอนรายบุคคล 2/63
ตารางเรียน 2/63
» แบบฟอร์มตัวอย่างหัวข้อสอบ
» แบบฟอร์มใบสอนแทน
» แบบฟอร์มอนุมัติตัวบุคคล

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนปรับเกรด

» แบบฟอร์มส่งผลการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต

» แบบฟอร์มส่งเกรดฝึกงาน
» แบบฟอร์มโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
» แบบฟอร์มการเรียนภาคฤดูร้อน
» คู่มือครูนิเทศก์การฝึกงาน
» ฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน1/63 (280563)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
» แบบฟอร์มเอกสาร งานการเงิน
» แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ
» แบบฟอร์ม คำสั่ง
» แบบฟอร์ม ประกาศ
» แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
» แบบฟอร์ม หนังสือภายใน
» หนังสือบันทึก แจ้งรายการถ่ายเอกสาร
» แบบฟอร์มขออนุญาต ส่งข้อความ sms
» แบบฟอร์มบันทึกผลงานและคุณงามความดี
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
» แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ (งานศูนย์ข้อมูลฯ)
» แบบ ปย.1- งาน
» แบบ ปย.2- งาน
» แบบ ปอ.2- ฝ่าย
» แบบ ปอ.3- ฝ่าย
»รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
»มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
» รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
» รายงานการประเมินตนเอง (ภายใน) ปี 2561
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2560
» รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2559
»ฟอร์มเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 63
»โครงร่างรายงานวิจัย 5 บท 2_62
» แบบฟอร์มการประเมินตนเองส่วนบุคคล SAR_63
» แบบฟอร์มขอครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มสรุปครุภัณฑ์ ปี 2563
» แบบฟอร์มโครงการ งปม. 2563
» แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563
» แบบสรุปโครงการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2560
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2561
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2562
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2563
» แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม. 2564
» แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2563
 
 
 
 
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
51
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
803
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
803
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
185358
ท่าน
เริ่ม 14 มิถุนายน 2552
 
กบข
 
 
SERVICE
» โปรแกรมแก้ไฟล์ซ่อน
» โปรแกรมควบคุมหน้าจอ
 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่เลขที่ 108  ถนนสิงหวัฒน์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  64000
This site is optimized for resolutions of 1024x768 UPDATE 23/10/2562 BY ADMIN