й㹡ҹ
   1) ҵͧõǨͺš¹ءҤ¹ ͡੾ʹѡ֡ú 10 ѡͧ͡Ҥ¹
   2) ҵͧõǨͺš¹Ҥ¹ ͡ʹѡ֡ Ҥ¹çͧõǨͺ
ʻШӵǹѡ֡ :
Ҥ¹[1/2555] :
       ˵  :  ôǨͺżš¹ѺἹ¹ա 
มีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลที่งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร 055-611789